Phúc Đường

    Hướng dẫn cài đặt tên miền CameraDDNS

    Hướng dẫn cài đặt tên miền CameraDDNS

    - Để đăng kí tài khoản camera chúng ta vào trang chủ của CameraDDNS là https://cameraddns.net/ - Giao diện hiện ra, chọn “Đăng ký tài khoản” và điền đầy đủ thông tin yêu cầu bên dưới bao gồm: Username, mật khẩu, mail, họ tên, điện thoại và mã bảo mật